Dianetika  Dianetika és az emberi értelem L. Ron Hubbard

Tartalomjegyzék

Dianetika a Szellemi Egészség Modern Tudománya
A Dianetika Célja L. Ron Hubbard
Dianetika Sikerek
A Hogyan használjuk a Dianetikát? video
Dianetika és az emberi értelem L. Ron Hubbard
3d Körutazás az emberi elmében
US 1-800-722-1733
EU (45) 33 73 66 66
A rendeléshez
Where Can I Get Dianetics?
Kapcsolódó oldalakEgyszerű és meggyőző sajátossága az értelemnek az a minden társadalomban alapvető szükséglet, hogy szabad legyen és az is maradjon. A társadalomnak csak az olyan tagjai, akik harcolnának, küzdenének vagy vitatkoznának azért, hogy létrehozzanak egy ilyen tudást, lehetnek azok, akik fenn kívánják tartani a szolgaság feletti ellenőrzést. A szabadság minden egyes sugallata ösztönzés a józan ész, az egészség, a boldogság felé vezető úton. Minden ösztökélés a szolgaság felé egy lépés a szenvedés, a betegség, a halál felé vezető úton. Elmondható, hogy a fizikai vagy mentális zavarok alapvető oka abból ered, hogy korlátozni akarják az egyének, csoportok vagy az egész emberiség szabadságát.

A Dianetika arra törekszik, hogy az emberek elérjék a szabadságnak azt a fokát, ahol a tisztesség és a boldogság uralkodik, és ahol az elme ismerete már önmagában megakadályozná a szolgaság mechanizmusának gátlástalan alkalmazását. A Dianetiká-t kétségbe vonhatják, pocskondiázhatják, az alapítóját és művelőit nyilvánosan kipellengérezhetik, de a Dianetiká-t nem lehet semmibe venni. Nem lehet sem imádságba fullasztani, sem pedig tűzre vetni a tökéletes megsemmisüléséig, mivel csodálatra méltóan megfigyelhető az a tény, hogy az emberben az az egy ösztön, amit nem lehet megsemmisíteni, a szabadságvágy, a józan ész utáni vágy, a céljainak magasabb szinten való megvalósítása utáni vágy. Ez az embert megmentő kegy. És mivel a Dianetika egy ilyen sugallat, és mivel keletkezése pillanatától az alapvető céljai tántoríthatatlanul egy még nagyobb szabadság elérésére vannak dedikálva, nem lehet elpusztítani. Ez egy olyan tény, amely kétségkívül egyre bosszantóbb lesz a szolgatartóknak, amint az idő halad.

Folytatás...


Írjon nekünk vagy telefonáljon!
Észak- és Dél-Amerika
info@bridgepub.com
1-800-722-1733

A világ többi része
books@newerapublications.com
(45) 33 73 66 66

© 1999-2004 Church of Scientology International.
Minden jog fenntartva.
Védjegy információk